Student projects

The current list of offered projects can be found here. The repository of published theses can be found here.

Student projects

Kontrastní látky pro zobrazování pomocí magnetické rezonance v medicíně (CZ)
supervisor: RNDr. Denisa Kubániová

Zkoumání vlivu dopování Ho-Fe-Al intermetalik kobaltem (CZ)
supervisor: RNDr. Denisa Kubániová

Měření teplotní závislosti hyperjemných parametrů kalibrační folie α-železa (CZ)
supervisor: Mgr. Tomáš Kmječ

Running projects

Denisa KubániováMagnetic nanoparticles of iron oxides for medicine (disertation thesis)
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

Tomáš KmječHyperfine interactions in multiferroics containing iron (disertation thesis)
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

Lenka Kubíčková, Study of properties of iron-containing nanoparticles stressing their application potential (disertation thesis)
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

Dominika KubániováDevelopment of a management automation system of experimental equipments in laboratory of Mössbauer spectroscopy (student project)
supervisor: Mgr. Tomáš Kmječ

David KalabisKonstrukce zařízení pro automatizovaný transport tekutého dusíku (CZ)
supervisor: RNDr. Denisa Kubániová

Jaroslav PaidarMěření tlakové závislosti hyperjemných parametrů α-57Fe (CZ)
supervisor: Mgr. Tomáš Kmječ

Finished projects

2018

Measurements of high pressures in diamond anvil cell using ruby fluorescence (student project)
supervisor: Mgr. Tomáš Kmječ

2017

Lenka KubíčkováRelaxivity of magnetic iron oxide nanoparticles containing diamagnetic cations (diploma thesis) pdf
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

Characterization of selected iron oxide nanoparticles (student project)
supervisor: Mgr. Tomáš Kmječ

2015

Lenka KubíčkováRelaxivity of magnetic nanoparticles (bachelor thesis) pdf
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

2014

Lenka KubíčkováCharacterization of selected iron oxide nanoparticles (student project)
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

2012

Denisa KubániováStudy of hyperfine interactions in nanoparticles present in biological systems (bachelor thesis) pdf
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

2005

Karel Kouřil, NMR study of hyperfine field temperature dependence in YIG (diploma thesis) pdf
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

2003

Vít Procházka, Study of hyperfine interactions in GdIG by NMR methode (diploma thesis) pdf
supervisor: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.